Ile metod obróbki powierzchni stopu aluminium? I jaki jest koszt produkcji aluminium?
- May 25, 2018 -

Koszt produkcji aluminium i jego obróbka powierzchni


Wskazówka główna: Jakie są metody obróbki powierzchni stopu aluminium i jak obliczany jest koszt produkcji aluminium?


Ze względu na łatwą obróbkę i doskonałe właściwości fizyczne i chemiczne, aluminium i stopy aluminium stały się drugim co do wielkości materiałem metalowym stosowanym obecnie. Powszechne stosowanie stopów aluminium i aluminium wynika głównie z łatwego przetwarzania i doskonałych właściwości fizycznych i chemicznych, które stają się drugim co do wielkości materiałem metalowym stosowanym obecnie za materiałami stalowymi. (Fabryki produkcji aluminium, fabryki oksydacji za pomocą śrutowania, fabryki fabryk ze stopów aluminium, fabryki obróbki powierzchni, cena jednostkowa stopów aluminium, cena jednostek aluminiowych itp.)

Powszechne zastosowanie stopów aluminium i aluminium opiera się głównie na trzech głównych właściwościach:


1, lekki (jego gęstość wynosi około 2,7);

2. Wysoka wytrzymałość mechaniczna może być uzyskana po odpowiednim stopowaniu i obróbce cieplnej;

3. A czyste aluminium ma dobrą odporność na korozję.

4. Wytwarzanie aluminium i inne właściwości stopów aluminium: Doskonała przewodność cieplna, przewodność i współczynnik odbicia; jego duża ciągliwość i niskie koszty przetwarzania; ze względu na niemagnetyczną wysoką wartość odzysku odpadów i jego produkty korozji są nietoksyczne i bezbarwne, co sprawia, że są szeroko stosowane w przemyśle chemicznym i spożywczym.


W tym samym czasie aluminium może uzyskać inną doskonałą wydajność po różnych zabiegach. Ogólnie rzecz biorąc, wybór przetworzonych materiałów do produkcji aluminium zależy od jego właściwości mechanicznych, właściwości fizycznych i chemicznych oraz jego ceny. Ze względu na wysoką cenę innych metali lekkich, produkcję aluminium należy rozważyć ekonomicznie po wybraniu. Na przykład, wymagania wytrzymałościowe powinny być rozważane razem z mniejszą wagą i lepszą odpornością na korozję. Oprócz spełnienia właściwości mechanicznych, wybór specjalnego stopu nadal wymaga rozważenia procesu i warunków użytkowania. W przypadku wielu materiałów metalowych, stopy aluminium i aluminium spełniają wymagania większości branż w zakresie osiągów metalu. Jednakże, materiały ze stopu aluminium mają niską twardość i słabą odporność na zużycie, a często dochodzi do uszkodzenia przez ścieranie. Dlatego też, przed użyciem stopu aluminium, często wymagane jest przejście przez odpowiedni proces galwanizacji w celu dostosowania go i zapewnienia bezpieczeństwa dla środowiska. Przemysłowe stopy aluminium i aluminium wymagają środków ochronnych, aby poprawić ich odporność na korozję. Istnieje wiele metod obróbki powierzchni aluminium, takich jak anodowanie, folia konwersji chemicznej, niklowanie bezprądowe, powlekanie organiczne, obróbka inhibitorów korozji itp., Ale metodę obróbki powierzchni aluminium należy wybrać zgodnie z następującymi warunkami:


Aluminum Fabrication


Środowisko przetwarzania i użytkowania produktów aluminiowych odnosi się do środowiska wystawionego na działanie czynników wewnętrznych, zewnętrznych, morskich i łatwego do wywołania stresu wewnętrznego.

Materiały bazowe oznaczają przydatność niektórych wybranych stopów do wykańczania powierzchni.  

Do celów dekoracyjnych, takich jak barwienie anodowania, malowanie farbą i odbicie.

● Specjalne zastosowania, takie jak dodatkowe wymagania dotyczące twardości, odporności na zużycie, izolacji itp.

● Czy koszty przetwarzania i złożoność procesów są nużące.